АНОТАЦІЯ Метою цього дослідження було визначення циркуляції патогенних лептоспір серед лабораторних тварин віваріїв міста Київ. Було використано 70 проб сироваток крові від лабораторних щурів, 50 проб – від білих мишей, 56 проб – від золотистих хом`яків. Сироватки крові досліджували в реакції мікроаглютинації. У лабораторних щурів переважала серогрупа Icterohaemorrhagiae (серовар icterohaemorrhagiae) – 17,8 %, у білих мишей серогрупа Grippotyphosa (серовар grippotyphosa) – 15,6 % у золотистих хом`яків – серогрупа Pomona (серовар pomona) – 21,1 %. В результаті серологічного моніторингу встановлено циркуляцію патогенних лептоспір у лабораторних тварин.

Читать статью полностью

АННОТАЦИЯ Цель. Выявить возможности и оценить эффективность фармакокоррекции выраженного классического МС у кошек. Методы. Сравнительный анализ результатов эксперимента. Результаты. Фармакокоррекция антиоксидантом и ингибитором АПФ на фоне диеты позволяет снизить уровни холестерина, АсАТ, АлАТ, глюкозу крови натощак, АД у кошек с МС, повысить коэф. Ритиса. Выводы. Использование фармакокоррекции на фоне диеты эффективно и целесообразно для лечения классического МС у кошек.

Читать статью полностью